Ευρεση εργασιας | συνεχης ροη

Ενδιαφεροντα - Αναζητησεις Μαθητων απο το Βρες δασκαλο

22 Νοε 2011

Εύρεση εργασίας Πρακτικές και νομικές πτυχές της κινητικότητας


 • Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιστοιχίσω τα προσόντα μου με τις απαιτήσεις μιας διαθέσιμης θέσης εργασίας στο εξωτερικό;
  Γενικότερα οι απόφοιτοι που αναζητούν εργασία και ειδικότερα οι φοιτητές εκείνοι με λιγότερες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας πρέπει να είναι ευέλικτοι όσον αφορά τις ευκαιρίες απασχόλησης. Αντιληφθείτε τις προσωπικές σας ικανότητες και την προθυμία σας να αποκτήσετε νέες δεξιότητες (δείξτε πίστη στον εαυτό σας και στις ικανότητές σας!). Συχνά οι εργοδότες δεν ενδιαφέρονται τόσο για πτυχία και συγκεκριμένους τομείς σπουδών, αλλά επικεντρώνονται κυρίως στην ικανότητα του υποψηφίου να αναλάβει αρμοδιότητες και να κάνει καλά τη δουλειά του.
 • Θα αναγνωριστούν τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά μου προσόντα;
  Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία είναι να μάθετε με ποιον τρόπο μπορούν να αναγνωριστούν τα προσόντα σας στη χώρα υποδοχής, καθώς επίσης και κατά πόσο το επάγγελμά σας είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο.

  Νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα
  Νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα είναι τα επαγγέλματα εκείνα που υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς την άσκησή τους, δηλαδή μπορούν να ασκηθούν μόνο από άτομα που κατέχουν συγκεκριμένα προσόντα (μεταξύ άλλων δικηγόροι, λογιστές, καθηγητές, μηχανολόγοι, επαγγελματίες του παραϊατρικού κλάδου, γιατροί, οδοντίατροι, χειρουργοί κτηνίατροι, φαρμακοποιοί και αρχιτέκτονες). Για ορισμένα από αυτά τα επαγγέλματα έχει καταρτιστεί κατάλογος αναγνωρισμένων και αντίστοιχων προσόντων.

  Μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα

  Για ορισμένα επαγγέλματα εναπόκειται στον εργοδότη να αποφασίσει κατά πόσο ο υποψήφιος είναι σε θέση να επιτελέσει τα καθήκοντα μιας θέσης. Η αντιστοιχία προσόντων κρίνεται ανά κάθε περίπτωση ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια και το περιεχόμενο των σπουδών. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι δυνατό να ξεκινήσετε την άσκηση του επαγγέλματός σας ευθύς αμέσως μετά την ανάληψη της θέσης, ωστόσο πρέπει να ακολουθήσετε τις ενδεχόμενες απαραίτητες διαδικασίες που διέπουν το συγκεκριμένο επάγγελμα στη χώρα υποδοχής, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που γνωρίζατε μέχρι στιγμής.

  Τον Απρίλιο του 2008 συνυπογράφηκε επισήμως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σύσταση σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση (ΕΠΕΠ). Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση (ΕΠΕΠ) είναι ένας μηχανισμός μετατροπής που επιτρέπει την ευκολότερη αναγνώριση των εθνικά αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων σε ολόκληρη την Ευρώπη, με στόχο την προώθηση της κινητικότητας των εργαζομένων και των σπουδαστών από χώρα σε χώρα και τη διευκόλυνση της διά βίου μάθησης. Από το 2012, όλα τα νέα πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων πρέπει να περιλαμβάνουν μνεία στο ΕΠΕΠ ώστε οι εργοδότες και οι επιχειρήσεις να μπορούν να διαπιστώνουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες ή τις ικανότητες ενός υποψηφίου.

  Μάθετε περισσότερα για την αναγνώριση των ακαδημαϊκών προσόντων - συμβουλευθείτε τον σύνδεσμο «NARIC», στα «Σχετικά θέματα» στην ενότητα «Είστε απόφοιτος/-η;» και στην ενότητα της πύλης Europa για το ΕΠΕΠ.

  Αποτελεί πρόβλημα η γλώσσα;
  Κατά την αναζήτηση εργασίας σε μια άλλη χώρα, η γνώση της τοπικής γλώσσας αποτελεί σαφώς πλεονέκτημα (και ενίοτε αναγκαιότητα). Οι βασικές γνώσεις Αγγλικών συχνά αποβαίνουν ιδιαίτερα χρήσιμες. Ωστόσο, οι απαιτούμενες γλωσσικές γνώσεις ενδέχεται να διαφέρουν από θέση σε θέση και από χώρα σε χώρα και συνεπώς δεν ισχύει ένας γενικός κανόνας για όλες τις περιπτώσεις. Παρόλ' αυτά, κρίνεται σκόπιμο να παρακολουθήσετε ένα πρόγραμμα εκμάθησης γλώσσας προκειμένου να βελτιώσετε τις γνώσεις σας ή το επίπεδο επάρκειας.
 • Μπορώ να διατηρήσω το δικαίωμα επιδόματος ανεργίας στη χώρα καταγωγής μου, ενόσω αναζητώ εργασία σε ένα άλλο κράτος μέλος του ΕΟΧ;
  Εάν επί του παρόντος δεν εργάζεστε και επιθυμείτε να αναζητήσετε εργασία σε μια άλλη χώρα του ΕΟΧ, έχετε δικαίωμα να μεταφέρετε το επίδομα ανεργίας σας για διάστημα 3 μηνών. Ωστόσο, οι κανόνες που διέπουν τη μεταφορά δικαιωμάτων είναι αυστηροί. Επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία απασχόλησης ή την αρμόδια υπηρεσία επιδομάτων προτού προβείτε σε οποιαδήποτε κίνηση.

  Εάν δεν έχετε βρει εργασία μετά από 3 μήνες, ενδέχεται να σας ζητηθεί να αποχωρήσετε από τη χώρα, αν και είναι πιθανό οι αρχές να φανούν επιεικείς εάν είστε σε θέση να αποδείξετε ότι έχετε σημαντικές πιθανότητες εύρεσης εργασίας. Η ενότητα «Διαβίωση και εργασία» της πύλης EURES περιέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό.
 • Ποια νομικά έγγραφα απαιτούνται συνήθως για τη μετακίνηση στο εξωτερικό;
  Ελέγξτε εγκαίρως ότι έχετε ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο προκειμένου να μετακινηθείτε εντός του ΕΟΧ. Αναζητήστε σαφείς πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης θεώρησης και/ή άδειας παραμονής εάν ...

  - η χώρα σας υπόκειται σε μεταβατικές ρυθμίσεις όσον αφορά το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης εργαζομένων. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε την ενότητα «Διαβίωση και εργασία» της πύλης EURES ή επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο EURES στην περιοχή σας,
  - επιθυμείτε να εργαστείτε εκτός ΕΟΧ (επικοινωνήστε με την πρεσβεία της αντίστοιχης χώρας μη μέλους του ΕΟΧ στη χώρα διαμονής σας για πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία αίτησης).
 • Τι ισχύει εάν είμαι πολίτης χώρας εκτός της ΕΕ;
  Οι δικτυακές υπηρεσίες EURES βρίσκονται στη διάθεση όλων των χρηστών με πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Εάν ήδη διαμένετε και εργάζεστε εντός της επικράτειας του ΕΟΧ ή στην Ελβετία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τοπικό ή περιφερειακό σύμβουλο EURES και να ζητήσετε τη συμβουλή του. Ωστόσο, η εύρεση εργασίας μέσω του EURES δεν συνεπάγεται τροποποίηση των νομικών υποχρεώσεων και διοικητικών διαδικασιών που ισχύουν για τους πολίτες εκτός της ΕΕ.

  Εάν σκοπεύετε να μετακινηθείτε από μια χώρα εκτός ΕΟΧ (με εξαίρεση την Ελβετία) για να διαμείνετε και να εργαστείτε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή την Ελβετία, το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας σας μπορεί να σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με τις νομικές υποχρεώσεις σας σε περίπτωση μετακίνησής σας στο εξωτερικό ή να σας παραπέμψει στα κατάλληλα γραφεία πληροφόρησης.
  Print