Ευρεση εργασιας | συνεχης ροη

Ενδιαφεροντα - Αναζητησεις Μαθητων απο το Βρες δασκαλο

19 Ιουλ 2012

Εύρεση Εργασίας : Προκήρυξη 35 Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΗ Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει νέα προκήρυξη για πλήρωση τριάντα πέντε (35) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τους μήνες Ιούλιο και Σεπτέμβριο 2012. Αναλυτικότερα , όσον αφορά στην 25η Ιουλίου 2012 , προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης & Συνεργασίας – Europe Aid ( DEVCO ) , Μονάδα Ε.4 .
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης (ELARG ) , Μονάδα Α.1 .
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ENER ) , Μονάδα Β.1 .
Τέσσερις θέσεις στην Eurostat (ESTAT) , Μονάδες E.1 , Ε.2 ,Ε.3 , G.2 .
Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME ) , Μονάδες 02 και Α.3 .
Μία θέση στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC ) , Μονάδα IHCP .
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης (JUST ) , Μονάδα Α.2 .
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής (REGIO ) , Μονάδα 01 .
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας & Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD ) , Μονάδα Α.1 .
Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE ) , Μονάδες F.1 και G.3.
Όσον αφορά στην 10η Σεπτεμβρίου 2012 προκηρύσσονται οι ακόλουθες θέσεις:
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών Δικτύων & Εξειδικευμένης Τεχνολογίας (CNECT) , Μονάδα G.2 . H Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών Δικτύων & Εξειδικευμένης Τεχνολογίας (CNECT ) , αντικαθιστά από 1/7/2012 τη Γενική Διεύθυνση Κοινωνία της Πληροφορίας & Μέσων Επικοινωνίας ( INFSO ).
Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP ) , Μονάδες Β.3 και Η.3 .
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης & Συνεργασίας – Europe Aid ( DEVCO ) , Μονάδα DGA1.TF (χωρίς αποζημίωση) .
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Πολιτισμού ( EAC ) , Μονάδα C.2.
Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών & Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN ) , Μονάδες Β.3 και D.1 .
Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων & Ένταξης (EMPL) , Μονάδες F2.A και F2.B
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων & Βιομηχανίας (ENTR ) , Μονάδα F.2 .
Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV ) , Μονάδες A.3 και B.3 (και οι δύο χωρίς αποζημίωση ).
Τέσσερις θέσεις στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC ) , Μονάδες C.2 , C.5 , F.5 , J.4 .
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής (REGIO ) , Μονάδα C.2 .
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας & Καινοτομίας (RTD ) , Μονάδα Ι.2 .
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας & Καταναλωτών (SANCO ) , Μονάδα D.6 .
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας & Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD ) , Μονάδα D.4 .
Οι εθνικοί εμπειρογνώμονες κατά κανόνα αποσπώνται από τις δημόσιες υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ, και ως εκ τούτου στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι δημόσιοι υπάλληλοι σε κρατικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Εκτός από τους δημόσιους υπαλλήλους, μπορούν επίσης να αποσπαστούν στην Επιτροπή και εμπειρογνώμονες από διεθνείς οργανισμούς, από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα καθώς και από οργανισμούς που υπάγονται στον δημόσιο τομέα, ειδικότερα όταν οι δεξιότητες και οι γνώσεις που διαθέτουν αυτοί είναι απαραίτητες.
Οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ε.Ε. περί Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε μορφή word ή pdf, και το οποίο ανευρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα.
Ειδικότερα, ως προς τη συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου, επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας / τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Δ/νση ή Υπηρεσία, Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργασθούν. Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσοτέρων της μιας θέσεων, τότε απαιτείται η σύνταξη ισάριθμων βιογραφικών σημειωμάτων κι όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο. Τέλος, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να περιοριστούν στην αποστολή μόνο του βιογραφικού σημειώματος και πιθανόν μιας συνοδευτικής επιστολής, καθώς και να επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη.
Εν συνεχεία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας:admin@rp-grece.be (υπόψη κυρίας Μιχελογιαννάκη). Επιλέγεται ως μέθοδος αποστολής των αιτήσεων αυτή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφενός για λόγους ταχύτητας κι αφετέρου διότι η πλειονότητα των αρμοδίων υπηρεσιών της Ε.Ε. ζητούν από τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες να τους διαβιβάσουν τις αιτήσεις αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail).
Οι εν λόγω αιτήσεις πρέπει να διαβιβαστούν στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωση ή η διόρθωσή τους, σε περιπτώσεις που τούτο απαιτείται, καθώς και η εμπρόθεσμη προώθησή τους. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας μπορούν να αποστέλλονται, σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής, ταχυδρομικώς.
Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική διαβίβαση των αιτήσεων προς τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, θα πρέπει να συνδυάζεται και με την τηλεομοιοτυπική διαβίβαση των σχετικών αιτήσεων με έγγραφο της υπηρεσίας, στην οποία υπάγεται ο δημόσιος υπάλληλος, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι η υπηρεσία του ενδιαφερομένου έχει λάβει γνώση των σχετικών ενεργειών του. Το εν λόγω έγγραφο θα αποσταλεί στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία (υπόψη κας Μιχελογιαννάκη) με φαξ στους αριθμούς 003225515619 και 003225515651.
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι εφικτή η εμπρόθεσμη αποστολή του παραπάνω διαβιβαστικού, θα πρέπει να αποστέλλεται εμπρόθεσμα η σχετική αίτηση των υποψηφίων προς την υπηρεσία, με την σφραγίδα πρωτοκόλλησης, χωρίς βέβαια να αναβάλλεται η εκ των υστέρων αποστολή του διαβιβαστικού.
Εφόσον υπάρξει σχετική αποδοχή της αίτησης, η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καλεί τον εργοδότη, εν προκειμένω την κρατική αρχή, να πιστοποιήσει ότι ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στις υπηρεσίες της τουλάχιστον κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, ότι περαιτέρω δέχεται να αποσπαστεί και ότι διατηρείται το ισχύον καθεστώς ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης. Στο στάδιο αυτό απαιτείται επίσης, ανάλογα με τη Γενική Διεύθυνση / Υπηρεσία στην οποία αποσπάται ο Εθνικός Εμπειρογνώμονας, έλεγχος ασφαλείας από τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών – μελών. Η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καταβάλλει στους Εθνικούς Εμπειρογνώμονες ημερήσια αποζημίωση και καλύπτει έκτακτες ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εφόσον αυτές προκύψουν κατά το διάστημα της απόσπασης.

Εύρεση Εργασίας