Ευρεση εργασιας | συνεχης ροη

Ενδιαφεροντα - Αναζητησεις Μαθητων απο το Βρες δασκαλο

10 Φεβ 2012

Εργασία στους δήμους - ΟΑΕΔ


Πώς θα προσλαμβάνεται στους δήμους το προσωπικό αυτεπιστασίας
Από ετήσιο κυλιόμενο πίνακα κατάταξης ανέργων, ανάλογον με αυτόν που χρησιμοποιεί το ΑΣΕΠ στις προσλήψεις των νοσοκομείων, θα αντλείται το προσωπικό για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία σε δήμους της χώρας, σύμφωνα με απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων (θα την βρείτε παρακάτω).

Οι άνεργοι θα κατατάσσονται στους πίνακες αυτούς και θα μοριοδοτούνται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια της ανεργίας, της ηλικίας, της ύπαρξης ανήλικων τέκνων και της ανεργίας συζύγου.
Αναλυτικά, για τα κριτήρια αυτά θα μοριοδοτούνται ως εξής:
α) Ανεργία
Το χρονικό διάστημα της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, όπως αποτυπώνεται στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, με ανώτατο όριο αυτό των 36 μηνών, μοριοδοτείται ως ακολούθως:
Για τους πρώτους 12 μήνες: 2 μονάδες ανά πλήρη μήνα.
Για τους επόμενους 12 μήνες: 1,5 μονάδα ανά πλήρη μήνα.
Για τους επόμενους 12 μήνες: 1 μονάδα ανά πλήρη μήνα.
β) Ηλικία
Για ηλικία έως 24 ετών: 75 μονάδες
Για ηλικία 25 έως 29 ετών: 65 μονάδες
Για ηλικία 30 έως 34 ετών: 50 μονάδες
Για ηλικία 35 έως 39 ετών: 40 μονάδες
Για ηλικία 40 έως 44 ετών: 35 μονάδες
Για ηλικία 45 έως 49 ετών: 40 μονάδες
Για ηλικία 50 έως 54 ετών: 50 μονάδες
Για ηλικία 55 ετών και άνω: 60 μονάδες
γ) Ανήλικα τέκνα
Για καθένα από τα ανήλικα τέκνα: 6 μονάδες.
δ) Ανεργία συζύγου
Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του συζύγου, όπως αποτυπώνεται στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, με ανώτατο όριο αυτό των 12 μηνών, μοριοδοτείται με 1 μονάδα ανά πλήρη μήνα.

Τις προσλήψεις θα διενεργεί ο ΟΑΕΔ σε συνεργασία με το ΑΣΕΠ, έπειτα από την έκδοση σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία πρόσληψης θα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Η επιλογή του προσωπικού ανά ειδικότητα θα γίνεται από τους κυλιόμενους πίνακες ηλεκτρονικά, μετά από αίτημα των φορέων που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ζητούμενες ειδικότητες, τον αριθμό των προς κάλυψη θέσεων καθώς και την προβλεπόμενη διάρκεια απασχόλησης των ανέργων.

120.000 την τριετία
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με όσα δήλωσαν πρόσφατα οι υπουργοί Εσωτερικών Τ. Γιαννίτσης και Εργασίας Γ. Κουτρουμάνης, το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο. Μέσω αυτού θα απασχοληθούν μέχρι 5 μήνες (ή 135 ημερομίσθια) στους δήμους περίπου 35.000 άνεργοι το 2012 και 120.000 κατά τα προσεχή τρία χρόνια, κυρίως εργάτες γενικών καθηκόντων και τεχνίτες, όπως ηλεκτρολόγοι, οδηγοί, οικοδόμοι, ελαιοχρωματιστές, σιδεράδες, υδραυλικοί και χειριστές μηχανημάτων κ.λπ. Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα θα αμείβονται με μηνιαίο μισθό 625 ευρώ, ο οποίος θα κλιμακώνεται ανάλογα με την ειδικότητα.

Πηγή: ΟΑΕΔ